be

be
бути

be a candidate in an electoral district — балотуватися по виборчому округу

be a candidate to the presidency — балотуватися на пост президента

be a threat to a country's economic independence — становити (собою) загрозу економічній незалежності країни, загрожувати економічній незалежності держави

be a threat to a country's sovereignty — становити (собою) загрозу національному суверенітету, загрожувати національному суверенітету

be abdicant of responsibilities — знімати з себе відповідальність; нехтувати своїми обов'язками

be accountable for one's actions — відповідати за свої вчинки

be appointed with the advice and consent — (of Parliament, etc.) призначатися за рекомендацією і згодою (парламенту тощо)

be arrested while in attendance — бути заарештованим за порушення парламентського імунітету під час присутності (на засіданні законодавчого органу), підлягати арешту на засіданні законодавчого органу

be brought to punishment for crime — = be brought to punishment for one's crime понести покарання за злочин

be brought to punishment for one's crime — = be brought to punishment for crime

be called as a witness for the defence — = be called as a witness for the defense викликатися в якості свідка захисту

be called as a witness for the defense — = be called as a witness for the defence

be called as a witness for the prosecution — викликатися в якості свідка обвинувачення

be covered by an extradition treaty — покриватися угодою про екстрадицію (про злочин)

be defeated in a confidence vote — зазнавати поразки у голосуванні про вотум (не)довіри

be deprived of equal opportunities — бути позбавленим рівних можливостей

be disqualified from membership — (of parliament) лишитися місця (у парламенті) (про особу), не мати права бути членом (парламенту)

be driven to madness by torture — збожеволіти від тортур

be elected for more than two terms — обиратися більше ніж на два терміни

be elected on the second ballot — = be elected on the second balloting бути обраним у другому турі виборів

be elected on the second balloting — = be elected on the second ballot

be engaged in activities that may endanger national security — займатися діяльність, що становить небезпеку для національної безпеки

be engaged in commercial activities — займатися комерційною діяльністю

be engaged in criminal activity — = be engaged in criminal activities займатися злочинною діяльністю

be engaged in criminal activities — = be engaged in criminal activity

be engaged in illicit activities — займатися недозволеною діяльність

be engaged in unlawful activities — займатися недозволеною діяльність

be entitled to humane treatment — мати право на гуманне поводження

be exempt from the jurisdiction of the receiving state — не підпадати під юрисдикцію держави-господаря

be exempt from the jurisdiction — не підпадати під юрисдикцію

be governed by international law — регулюватися міжнародним правом

be guaranteed by the constitution — гарантуватися конституцією

be held in preventive detention — утримуватися у попередньому ув'язненні

be immune from telephone tapping — бути захищеним від прослуховування телефону

be in de facto control of the territory — фактично контролювати територію

be in full control of the situation — контролювати становище

be indicted on corruption charges — обвинувачувати в корупції (в обвинувальному акті)

be involved in criminal activity — = be involved in criminal activities займатися злочинною діяльністю

be involved in criminal activities — = be involved in criminal activity

be liable for all dilapidations — нести матеріальну відповідальність за всі пошкодження

be liable for tax under the act — оподатковуватися згідно закону (про певний податок)

be not consistent in one's actions — бути непослідовним в своїх діях (вчинках)

be of a recommendatory character — = be of a recommendatory nature мати рекомендаційний характер

be of criminally punishable nature — мати кримінально караний характер

be on the register of a psychiatric clinic — перебувати на обліку у психіатричній лікарні

be overrepresented in a legislature — мати надлишок представництва в законодавчому органі

be placed under superintendence — = be placed under surveillance

be presented for the President's signature — подаватися на підпис Президенту (про закон)

be punishable with two years' imprisonment — каратися двома роками ув'язнення

be put in charge of a judicial investigation — бути на чолі (очолювати) судового розслідування

be put in double jeopardy for the same offence — = be put in double jeopardy for the same offense судити двічі за один і той же злочин (про злочинця)

be put in double jeopardy for the same offense — = be put in double jeopardy for the same offence

be recognized in international law — отримувати міжнародно-правове визнання

be reconstructed along democratic lines — демократизуватися

be regulated by international law — регламентуватися міжнародним правом

be released on an undertaking not to leave — (a city) звільнятися під підписку про невиїзд (з міста)

be resident out of the area of the court jurisdiction — проживати за межами юрисдикції суду

be responsible for one's actions — відповідати за свої дії (свою поведінку)

be subject to arbitrary judgement — = be subject to arbitrary judgment піддаватися довільному засудженню

be subject to arbitrary judgment — = be subject to arbitrary judgement

be subject to close control by legislation — = be subject to close control by legislation the courts підлягати суворому контролю з боку законодавчого органу (судів)

be subject to close control by legislation the courts — = be subject to close control by legislation

be subject to definition by the judiciary — підлягати визначенню судом (судовою владою)

be subject to immigration control — підлягати імміграційному контролю

be subject to legislative approval — підлягати затвердженню законодавчим органом

be subject to mandatory retirement at a fixed age — підлягати обов'язковому виходу у відставку (на пенсію) після досягнення визначеного віку

be subject to outside supervision — підлягати нагляду ззовні

be subject to state registration — підлягати державній реєстрації

be subject to the discretion of the court — вирішуватися судом; віддаватися на розсуд суду

be sure of one's identification — бути певним у правильності свого упізнання

be tried twice for the same offence — = be tried twice for the same offence offense судити двічі за один і той же злочин (про злочинця)

be tried twice for the same offence offense — = be tried twice for the same offence

be under round-the-clock surveillance — перебувати під цілодобовим спостереженням

be under the control of the United Nations — перебувати під контролем ООН

be under the influence of alcohol — = be under the effect of alcohol

be under the influence of alcohol drugs — = be under the effect of alcohol

be under the effect of alcohol drugs — = be under the effect of alcohol

be underrepresented in a legislature — бути недостатньо представленим в законодавчому органі

be within reach of the interested public — бути доступним для зацікавлених осіб

- be brought before a court
- be brought before a magistrate
- be effective as law
- be punished on an indictment
- be shaken on cross-examination
- be a fugitive from justice
- be a judge
- be a lawyer
- be a party to a crime
- be a representative
- be a violation
- be about to commit an offence
- be about to commit an offense
- be above the law
- be absent
- be absent from court
- be absent from duty
- be absent from work
- be accountable
- be accused
- be accused of bribe-taking
- be accused of high treason
- be actionable
- be actionable on proof
- be admitted to bail
- be admitted to citizenship
- be admitted to the bar
- be affixed
- be allowed as evidence
- be allowed in evidence
- be ambushed
- be answerable
- be appointed by the president
- be appointed a judge
- be approved by the legislature
- be armed
- be arrested en masse
- be at fault
- be at law
- be at quarrel
- be at the Bar
- be at the crime scene
- be at war
- be authorized by the situation
- be aware
- be aware of a risk
- be aware of one's rights
- be aware of the crime
- be based
- be behind bars
- be beneath one's dignity
- be biased
- be booked for speeding
- be born in lawful wedlock
- be brought to court for trial
- be brought up
- be brought up to one's trial
- be called to the Bar
- be called upon to testify
- be cast in lawsuit
- be censored
- be chairman
- be chairwoman
- be charged
- be charged on the article
- be charged with high treason
- be confirmed
- be considered an authority
- be constitutionally based
- be convicted of murder
- be criminally liable
- be debated
- be deemed harmful to health
- be defeated in elections
- be defined by law
- be deprived
- be deprived of legal validity
- be deprived of privileges
- be detained in one's home
- be discussed
- be dislocated
- be dispossessed
- be divorced
- be down for a speech
- be educated
- be educated in law
- be elected
- be elected by direct ballot
- be elected for a second term
- be elected President
- be eligible
- be eligible for an amnesty
- be eligible for consideration
- be engaged
- be engaged in prostitution
- be entangled by intrigue
- be entitled
- be entitled to an attorney
- be entitled to benefit
- be entitled to speak and vote
- be equal before the law
- be equal in rights
- be equally authentic
- be exact in one's payments
- be exempt from control
- be exempted from taxation
- be expert with a revolver
- be fined for speeding
- be found guilty
- be found guilty on all counts
- be found not guilty
- be free from forced marriage
- be given a clearance
- be given security clearance
- be governed
- be guaranteed against loss
- be guided
- be guilty
- be guilty of murder
- be head
- be heard by counsel
- be heard in one's defence
- be heard in one's defense
- be heavily taxed
- be held legally responsible
- be held liable
- be high on drugs
- be hurtful to the health
- be ignorant
- be immune
- be immune from attachment
- be immune from execution
- be immune from jurisdiction
- be immune from prosecution
- be immune from requisition
- be immune from search
- be implicated in a case
- be implicated in a crime
- be in a mora
- be in abeyance
- be in accordance with the law
- be in arrear
- be in arrears
- be in breach
- be in charge
- be in charge of a department
- be in conference
- be in continuous session
- be in control of one's actions
- be in control of the territory
- be in custody
- be in debt
- be in default
- be in dispute
- be in exile
- be in foster care
- be in hiding
- be in hock
- be in jail
- be in jeopardy
- be in office
- be in on a racket
- be in possession
- be in power
- be in prison
- be in protest
- be in session
- be in the chair
- be in the clear
- be in the committee
- be in the dock
- be in the majority
- be in the minority
- be in the possession
- be in trouble
- be in trouble with the law
- be inaugurated as president
- be incited
- be included in a commission
- be included in the amnesty
- be innocent of the crime
- be inspired
- be instigated
- be instructed in law
- be interdicted by law
- be involved
- be implicated in a case
- be implicated in the crime
- be legally entitled
- be legally obligated
- be legally responsible
- be levied with a tax
- be liable
- be liable to smth.
- be liable civilly
- be liable criminally
- be liable for confiscation
- be liable for punishment
- be liable for tax
- be liable to prosecution
- be made known
- be made widely known
- be morally bankrupt
- be number one on the hit list
- be of a recommendatory nature
- be of counsel
- be of full age
- be of legal age
- be of little legal consequence
- be of provocative character
- be on a death row
- be on a tour of inspection
- be on all fours
- be on charge
- be on duty
- be on leave
- be on one's trail
- be on patrol
- be on picket
- be on remand
- be on the downward path
- be on the floor
- be on the force
- be on the run
- be on the staff
- be on the stakeout
- be on the take
- be on the track
- be on the wanted circular
- be on the wanted list
- be operating illegally
- be out of court
- be out of it
- be out of uniform
- be out of work
- be out
- be outlawed
- be outside the reference
- be outvoted
- be persecuted
- be personally liable
- be placed in the dock
- be placed into the dock
- be placed under surveillance
- be popularly elected
- be prejudiced
- be present at the death
- be present at the hearing
- be privately owned
- be privileged from arrest
- be proctorized
- be prohibited by law
- be proscribed by law
- be prosecutable by law
- be prosecuted
- be proxy
- be pulled in for speeding
- be punishable
- be put in the dock
- be put into the dock
- be put on parole
- be put on trial
- be qualified for membership
- be raised to the bench
- be re-elected
- be received in audience
- be regulated
- be rehabilitated
- be released at large
- be released from prison
- be remiss in duties
- be responsible
- be rounded up
- be seised of an issue
- be sent on an embassy
- be sentenced to death
- be sentenced to life
- be served with a summons
- be sought for murder
- be steeped in crime
- be struck off the list
- be struck off the records
- be subject
- be subject to a rule
- be subject to an interception
- be subject to call
- be subject to control
- be subject to law
- be subject to licence
- be subject to license
- be subject to limitations
- be subject to penalty
- be subject to punishment
- be subject to qualifications
- be subject to ratification
- be subject to review
- be subject to sanction
- be subject to the supervision
- be subject to torture
- be subjected to censorship
- be subjected to discrimination
- be subjected to interrogation
- be subjected to penalty
- be subjected to persecution
- be subjected to reprisals
- be subjected to repressions
- be subjected to victimization
- be subordinate only to the law
- be subversive of discipline
- be sued
- be sued civilly
- be suspected
- be taxed
- be tortured to death
- be trained in law
- be trapped
- be treated as a crime
- be tried
- be under cognizance
- be under a ban
- be under a cloud
- be under a suspicion
- be under accusation
- be under age
- be under an accusation
- be under arrest
- be under constant surveillance
- be under debate
- be under discussion
- be under examination
- be under indictment
- be under investigation
- be under legal age
- be under surveillance
- be under suspicion
- be under the control
- be under the effect of alcohol
- be under the jurisdiction
- be unopposed in the election
- be unopposed in the elections
- be valid
- be valid for a certain period
- be vested in the people
- be vicariously liable
- be victimized
- be well versed in law
- be widely defined
- be within cognizance
- be without appeal
- be without further appeal
- be wrong

English-Ukrainian law dictionary.

Synonyms:
(whether in fact or in imagination), , ,


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”